เปิดเวบเมื่อ 24/12/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 07/02/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 134
รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ >> สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม


  Tell a Friend
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม

รหัสสินค้า: 000005
ราคา: 1,750.00 บาท
รายละเอียด:

ปกแข็ง  261 หน้า ปีที่พิมพ์ 2534  สภาพ 100%

ISBN  974-516-361-9

"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง แห่งการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ภายในประกอบด้วย

- พระบรมราชประวัติ ได้แก่ พระราชสมภพ ทรงศึกษาวิชาการทั้งปวง สามเณรสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เป็นต้น

- เฉลิมรัฐเถลิงราชย์ ได้แก่ พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งแรกและครั้งที่สอง ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เป็นต้น

- พระราชกรณียกิจ ได้แก่ การปฏิรูประเบียบราชการแผ่นดิน รากฐานการศึกษา การเลิกทาส สิทธิสภาพนอกอาณาเขต เป็นต้น

- พระปิยมหาราช ได้แก่ เสด็จประพาสต้นและตัวเมือง พระราชนิพนธ์ การพัฒนาบ้านเมือง พระราชพิธีมงคลาภิเษก พระราชวังดุสิต และสิ้นแล้วทูลกระหม่อมแก้วของชาวไทย

- พระบรมสาทิสลักษณ์  ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนสิ้นรัชสมัย