เปิดเวบเมื่อ 24/12/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 15/11/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 137








สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ


100 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุช

รหัสสินค้า: 000153
ราคา 1,500.00 บ.
ปกแข็ง 377 หน้า ปีที่พิมพ์ 2535รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในปี พ.ศ. 2535 อันเป็นปีที่ครบ 100 ปี ประสูติในสมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยพร
33
  Tell a Friend
พระพิฆเนศวร์

รหัสสินค้า: 000128
ราคา 750.00 บ.
ปกอ่อน 168 หน้า ปีที่พิมพ์ 2547 ISBN: 974-792-977-5 ภายในเล่มบอกเล่าพัฒนาการด้านความคิด คติ ความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวร์ที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
33
  Tell a Friend
ประมวลภาพพระฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 7

รหัสสินค้า: 000125
ราคา 1,500.00 บ.
ประมวลภาพพระฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 7ปกอ่อน 236 หน้าปีที่พิมพ์: 2528ผู้แต่ง: สำนักราชเลขาธิการรวบรวมพระฉายาลักษณ์ พระราชกรณี
33
  Tell a Friend
พระปริตรธรรม

รหัสสินค้า: 000121
ราคา 1,200.00 บ.
พระปริตรธรรม พระคันธสาราภิวงศ์ แปลปกแข็ง 235 หน้า ปีที่พิมพ์ 2549รายละเอียด พระปริตรแปลว่า เครื่องคุ้มครอง คือป้องกันอันตรายภายนอก ได้แก่ โจร ยักษ์ สัตว์เดรัจฉาน และป้องกันอันตรายภายใน ได
33
  Tell a Friend
การทหารของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รหัสสินค้า: 000120
ราคา 2,000.00 บ.
การทหารของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปกแข็ง 432 หน้า ปีที่พิมพ์ 2541ISBN 974-750-819-2รายละเอียด พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ
33
  Tell a Friend
ตราประจำจังหวัด (พิมพ์ครั้งแรก)

รหัสสินค้า: 000118
ราคา 950.00 บ.
ตราประจำจังหวัด (พิมพ์ครั้งแรก)ปกอ่อน 351 หน้า ปีที่พิมพ์ 2542ISBN 974-793-923-1รายละเอียด ประวัติการใช้ดวงตราในประเทศไทย ความหมายและประเภทของดวงตรา ตราประจำจังหวัด ความหมายของภาพในต
33
  Tell a Friend
The King of Hearts

รหัสสินค้า: 000115
ราคา 1,350.00 บ.
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ปี2000ISBN 974-00-0939-5ภาษาอังกฤษ ปกแข็งสภาพ 100%จำนว 256 หน้าภายในเล่มรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจContentUnder Your Maje
33
  Tell a Friend
ชุมนุมบทละครและคอนเสิตพระนิพนธ์กรมพระยานริศ

รหัสสินค้า: 000099
ราคา 350.00 บ.
ชุมนุมบทละครและบทคอนเสิตปกอ่อน 278 หน้าปีที่พิมพ์:2506ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์กรมศิลปากรจัดพิมพ์ขึ้นเพื่ออุทิศถวายในงานฉลองครบรอบร้อยปีแ
33
  Tell a Friend
สยามและคณะมิชชันนารีฝรั่งเศส

รหัสสินค้า: 000097
ราคา 550.00 บ.
สยามและคณะมิชชันนารีฝรั่งเศสปกอ่อน 198 หน้าปีที่พิมพ์: 2542ISBN: 9740-419-325-5เรียบเรียงโดยบาทหลวง Andien Launay จากหนังสือ Siam et les Missionnaires Francais เมื่อปี พ.ศ. 2489
33
  Tell a Friend
ถวัลย์  ดัชนี  ไตรสูรย์ (สินค้าหมด)

รหัสสินค้า: 000094
ราคา 8,000.00 บ.
ปกอ่อน 164 หน้า ปีที่พิมพ์ 2547ISBN 974-927-205-6รายละเอียด เป็นการรวบรวมผลงานของ ถวัลย์ ดัชนี ที่สร้างสรรค์ขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.2544-2547ไตรสูรย์หมายความถึงพระอาทิตย์ 3 ดวง สื่อนัยยะ
33
  Tell a Friend
ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

รหัสสินค้า: 000078
ราคา 1,500.00 บ.
ปกอ่อน 155 หน้าปีที่พิมพ์ 2545ISBN 974-272-688-4รายละเอียด เป็นการอัญเชิญศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ทั้งที่เป็นผลงาน ด้านจิตรกรรมศิลปกรรมแนวสื่อประสม ศิลปเครื่องปั้นดินเผาและภ
33
  Tell a Friend
ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕  เล่ม ๑ และ เล่ม ๒

รหัสสินค้า: 000058
ราคา 5,000.00 บ.
ปกแข็ง 1 ชุดมี 2 เล่ม จำนวน 916 หน้า ปีที่พิมพ์ 2542ISBN 974-417-443-9ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เป็นตำราแพทย์ของไทยและตำราสมุนไพรพื้นบ้าน หนังสือเหล่านี้เดิมกระจัดกระจายอยู่ตามที่
33
  Tell a Friend
ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ

รหัสสินค้า: 000052
ราคา 1,500.00 บ.
ปกแข็ง 256 หน้า ปีที่พิมพ์ 2549ISBN 974-952-848-4รายละเอียด เป็นการนำเสนอภาพที่มีความงดงามซึ่งเกี่ยวกับชาดกและพุทธประวัติประกอบการอธิบายเรื่องราวจากวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเช่น นิบาตชาดก ปํ
33
  Tell a Friend
โขน อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย

รหัสสินค้า: 000043
ราคา 750.00 บ.
ปกอ่อน 168 หน้า ปีที่พิมพ์ 2552ISBN 978-974-417-109-2รายละเอียด โขน เป็นนาฏศิลป์ประจำชาติ ที่มีการพัฒนาการสืบเนื่องมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฎหลักฐานในพระราชพงศาวด
33
  Tell a Friend
ผลงาน อ.ถวัลย์ ดัชนี

รหัสสินค้า: 000007
สินค้าหมด
ปกแข็งพร้อมกล่องปีที่พิมพ์ 2551สภาพ 100-----------------------------------------------------------------------------------------ถวัลย์ ดัชนีศิลปินแห่งชา
33
  Tell a Friend
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม

รหัสสินค้า: 000005
ราคา 1,750.00 บ.
ปกแข็ง261 หน้า ปีที่พิมพ์ 2534สภาพ 100%ISBN974-516-361-9"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง แห่งการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจง
33
  Tell a Friend
อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก

รหัสสินค้า: 000003
ราคา 3,500.00 บ.
ปกแข็ง308หน้าปีที่พิมพ์2552หนังสือรวบรวมผลงาน18 ปี ภาพเขียนสีน้ำมัน ฝีมือ พันธุ์ศักดิ์จักกะพากสุดยอดฝีมือทางด้านสีน้ำ8ปี สนุกกับเทคนิ
33
  Tell a Friend


Total: 137:               
 
First    Prev 1 2 3 4 5         Go to: Go