เปิดเวบเมื่อ 24/12/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 11/06/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 138
สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ


จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖  พระยาศรีสหเทพ (เส็ง) เป็นผู้แต่ง

รหัสสินค้า: 000621
ราคา 3,000.00 บ.
ปกแข็ง 2 เล่มบรรจุกล่อง สภาพดี
33
  Tell a Friend
เงินตราล้านนาและผ้าไท

รหัสสินค้า: 000613
ราคา 950.00 บ.
ปกแข็ง
33
  Tell a Friend
ชีวิตกับเหตุการณ์ของ จอมพลผิน ชุณหะวัณ

รหัสสินค้า: 000604
ราคา 950.00 บ.
ปกอ่อน สภาพเยี่ยม
33
  Tell a Friend
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

รหัสสินค้า: 000596
ราคา 200.00 บ.
ปกอ่อน สภาพดีเยี่ยม
33
  Tell a Friend
สมุดภาพวัดใหญ่สุวรรณาราม

รหัสสินค้า: 000595
ราคา 750.00 บ.
ปกอ่อน สภาพดีเยี่ยม
33
  Tell a Friend
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา

รหัสสินค้า: 000557
ราคา 1,500.00 บ.
ปกอ่อน สภาพดี
33
  Tell a Friend
กรุงเทพ ๒๔๘๙ - ๒๕๓๙

รหัสสินค้า: 000556
ราคา 950.00 บ.
ปกอ่อน สภาพดี
33
  Tell a Friend
จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2325-2529

รหัสสินค้า: 000533
ราคา 1,200.00 บ.
ปกอ่อน 384 หน้า ปีที่พิมพ์ 2529 สภาพดี
33
  Tell a Friend
25 ปีศิลปินแห่งชาติ

รหัสสินค้า: 000514
ราคา 350.00 บ.
ปกอ่อน
33
  Tell a Friend
16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว

รหัสสินค้า: 000510
ราคา 950.00 บ.
ปกอ่อนสภาพดี พร้อมโปสเตอร์
33
  Tell a Friend
เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสสินค้า: 000507
ราคา 950.00 บ.
ปกอ่อน พร้อมซีดี
33
  Tell a Friend
ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย

รหัสสินค้า: 000500
ราคา 1,500.00 บ.
พร้อม ซีดี
33
  Tell a Friend
ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์

รหัสสินค้า: 000490
ราคา 2,500.00 บ.
ISBN 974-928-476-3
33
  Tell a Friend
สมุดภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

รหัสสินค้า: 000487
ราคา 650.00 บ.
ภาพถ่ายวัดโพธิ์ ภาพขาวดำเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมา
33
  Tell a Friend
จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า

รหัสสินค้า: 000486
ราคา 1,500.00 บ.
ประวัติความเป็นมา จนถึงการบูรณะ ปกแข็งพร้อมกล่อง
33
  Tell a Friend
กับข้าวรัตนโกสินทร์

รหัสสินค้า: 000479
ราคา 950.00 บ.
โดย หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย
33
  Tell a Friend
พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม

รหัสสินค้า: 000464
ราคา 300.00 บ.
ปกอ่อน 72 หน้า ปีที่พิมพ์ 2535 ISBN 974-793-905-3
33
  Tell a Friend
ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย

รหัสสินค้า: 000461
ราคา 750.00 บ.
ปกอ่อน 333 หน้าปีที่พิมพ์ 2543
33
  Tell a Friend
กรุงเทพ 2489-2549

รหัสสินค้า: 000457
ราคา 450.00 บ.
ปกอ่อน 193 หน้า ปีที่พิมพ์ 2539 ISBN 974-417-354-8
33
  Tell a Friend
ตำนานสุสานหลวงและพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รหัสสินค้า: 000453
ราคา 650.00 บ.
ปกอ่อน 236 หน้า ปีที่พิมพ์ 2551รวบรวมตำนานและแผนผังสุสานหลวง ลักษณะสถาปัตยกรรมของอนุสรณ์สถาน ทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม และแบบโกธิค รวมไปถึงพรรณไม้ที่ได้ปลูกไว้ในสุสานหลวง
33
  Tell a Friend
นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 5

รหัสสินค้า: 000435
ราคา 650.00 บ.
ปกอ่อน 392 หน้า ปีที่พิมพ์ 2554ISBN: 978-974-417-392-8จัดพิมพ์ในวาระ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2553 ในเล่มเนื้อหาสาระครอบคลุมสภาพสังคม เศรษฐกิจ การ
33
  Tell a Friend
รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์

รหัสสินค้า: 000424
ราคา 450.00 บ.
ปกแข็ง 154 หน้า ปีที่พิมพ์ 2554ISBN: 978-974-417-487-1ประกอบด้วยตอนสีดาหาย เผาลงกา พิเภษณ์ถูกจับจองถนน ประเดิมศึกลงกา นาคบาศ การจัดพิมพ์ครั้งนี้ทำโดยถ่ายจากต้นฉบับเดิม พระราชนิพนธ์ในรัชกา
33
  Tell a Friend
ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

รหัสสินค้า: 000417
ราคา 450.00 บ.
ปกอ่อน 263 หน้า ปีที่พิมพ์ 2540จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
33
  Tell a Friend
วังลดาวัลย์

รหัสสินค้า: 000391
ราคา 550.00 บ.
ปกอ่อน 96 หน้าISBN: 974-825-906-4เรื่องราวแห่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวังลดาวัลย์ในฐานะพระตำหนัก ที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ความเป็นมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยแรกสร้าง ความเปลี่ยนแปลงท
33
  Tell a Friend
ตำนานสภากาชาดสยาม ตอนที่ 1-2

รหัสสินค้า: 000386
ราคา 350.00 บ.
ปกอ่อน 137 หน้า ปีที่พิมพ์ 2510ประวัติความเป็นมาของสภาอุณาโลมแดง ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็นสภากาชาดสยามและสภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดให้พิมพ์เน
33
  Tell a Friend
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี สมภพ และนางจุนเจือ ภิรมย์

รหัสสินค้า: 000383
ราคา 950.00 บ.
ปกอ่อน 296 หน้า ปีที่พิมพ์ 2551ประวัติย่อพลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ และนางจุนเจือ ภิรมย์ ปกิณกะคดีหมายเลข 13 (ผลงาน ข้อเขียน บทความ ของพลเรือตรีสมภพ ภิรมย์) อาทิเช่น ความหลังฝั่งธน ทัศนมลพิษ กระโจม
33
  Tell a Friend
นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พิชัย นิรันต์

รหัสสินค้า: 000372
ราคา 1,500.00 บ.
ปกอ่อน 141 หน้า ปีที่พิมพ์ 2554“การได้ทำงานศิลปะนั้น ทำให้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีค่า เมื่อไหร่ที่หยุดทำ ไม่ได้ทำ รู้สึกว่าตัวเองอับเฉา”พิชัย นิรันต์
33
  Tell a Friend
อนุสรณ์ พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร

รหัสสินค้า: 000366
ราคา 450.00 บ.
ปกแข็ง 529 หน้า ปีที่พิมพ์ 2553ประวัติ และชีวิตทางการเมืองของ พลเอก/พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี
33
  Tell a Friend
วังบางขุนพรหม

รหัสสินค้า: 000354
ราคา 950.00 บ.
ปกแข็ง 199 หน้า ปีที่พิมพ์ 2535ISBN 974-803-615-4ประวัติความเป็นมาของวังบางขุนพรหมตั้งแต่แรกสร้าง ความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของตัววังบางขุนพรหม และพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเท
33
  Tell a Friend
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รหัสสินค้า: 000352
ราคา 450.00 บ.
ปกแข็งปีที่พิมพ์ 2518การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ขึ้นในวาระอันเป็นมหามงคลคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวียนมาบรรจบครบ 4รอบในวันที่ 5 ธันวา
33
  Tell a Friend


Total: 138:               
 
First    Prev 1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go