เปิดเวบเมื่อ 24/12/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 25/05/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 143
สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ


จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖  พระยาศรีสหเทพ (เส็ง) เป็นผู้แต่ง

รหัสสินค้า: 000621
ราคา 3,000.00 บ.
ปกแข็ง 2 เล่มบรรจุกล่อง สภาพดี
33
  Tell a Friend
อนุสรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน

รหัสสินค้า: 000615
ราคา 1,200.00 บ.
ปกแข็ง สภาพดีเยี่ยม
33
  Tell a Friend
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

รหัสสินค้า: 000596
ราคา 200.00 บ.
ปกอ่อน สภาพดีเยี่ยม
33
  Tell a Friend
สมุดภาพวัดใหญ่สุวรรณาราม

รหัสสินค้า: 000595
ราคา 750.00 บ.
ปกอ่อน สภาพดีเยี่ยม
33
  Tell a Friend
รวมภาพเหรียญที่ระลึก และของที่ระลึกของรัชกาลที่ ๕ / ของสมาคมนักเรียนเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ

รหัสสินค้า: 000571
ราคา 2,000.00 บ.
ปกแข็งสภาพดี
33
  Tell a Friend
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา

รหัสสินค้า: 000557
ราคา 1,500.00 บ.
ปกอ่อน สภาพดี
33
  Tell a Friend
กรุงเทพ ๒๔๘๙ - ๒๕๓๙

รหัสสินค้า: 000556
ราคา 950.00 บ.
ปกอ่อน สภาพดี
33
  Tell a Friend
เสด็จประพาสต้นมาเป็นโครงการพระราชดำริ พ.ศ. 2502-2518

รหัสสินค้า: 000534
ราคา 1,500.00 บ.
ปกอ่อน 721 หน้า ปีที่พิมพ์ 2539 สภาพดี
33
  Tell a Friend
จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2325-2529

รหัสสินค้า: 000533
ราคา 1,200.00 บ.
ปกอ่อน 384 หน้า ปีที่พิมพ์ 2529 สภาพดี
33
  Tell a Friend
ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร

รหัสสินค้า: 000525
ราคา 750.00 บ.
ปกอ่อน จำนวน 150 หน้า ปีที่พิมพ์ 2528
33
  Tell a Friend
25 ปีศิลปินแห่งชาติ

รหัสสินค้า: 000514
ราคา 350.00 บ.
ปกอ่อน
33
  Tell a Friend
16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว

รหัสสินค้า: 000510
ราคา 950.00 บ.
ปกอ่อนสภาพดี พร้อมโปสเตอร์
33
  Tell a Friend
เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสสินค้า: 000507
ราคา 950.00 บ.
ปกอ่อน พร้อมซีดี
33
  Tell a Friend
ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย

รหัสสินค้า: 000500
ราคา 1,500.00 บ.
พร้อม ซีดี
33
  Tell a Friend
ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์

รหัสสินค้า: 000490
ราคา 2,500.00 บ.
ISBN 974-928-476-3
33
  Tell a Friend
สมุดภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

รหัสสินค้า: 000487
ราคา 650.00 บ.
ภาพถ่ายวัดโพธิ์ ภาพขาวดำเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมา
33
  Tell a Friend
จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า

รหัสสินค้า: 000486
ราคา 1,500.00 บ.
ประวัติความเป็นมา จนถึงการบูรณะ ปกแข็งพร้อมกล่อง
33
  Tell a Friend
สถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

รหัสสินค้า: 000478
ราคา 1,200.00 บ.
นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
33
  Tell a Friend
สมุดภาพพระพุทธประวัติ เหม เวชกร

รหัสสินค้า: 000466
ราคา 750.00 บ.
ปกอ่อน 158 หน้า ปีที่พิมพ์ 2550 ISBN 974-344-368-1
33
  Tell a Friend
พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม

รหัสสินค้า: 000464
ราคา 300.00 บ.
ปกอ่อน 72 หน้า ปีที่พิมพ์ 2535 ISBN 974-793-905-3
33
  Tell a Friend
กรุงเทพ 2489-2549

รหัสสินค้า: 000457
ราคา 450.00 บ.
ปกอ่อน 193 หน้า ปีที่พิมพ์ 2539 ISBN 974-417-354-8
33
  Tell a Friend
ตำนานสุสานหลวงและพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รหัสสินค้า: 000453
ราคา 650.00 บ.
ปกอ่อน 236 หน้า ปีที่พิมพ์ 2551รวบรวมตำนานและแผนผังสุสานหลวง ลักษณะสถาปัตยกรรมของอนุสรณ์สถาน ทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม และแบบโกธิค รวมไปถึงพรรณไม้ที่ได้ปลูกไว้ในสุสานหลวง
33
  Tell a Friend
สมุดภาพ ภปร ๒๕๑๑

รหัสสินค้า: 000452
ราคา 1,500.00 บ.
ปกแข็ง ปีที่พิมพ์ 2511
33
  Tell a Friend
นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 5

รหัสสินค้า: 000435
ราคา 650.00 บ.
ปกอ่อน 392 หน้า ปีที่พิมพ์ 2554ISBN: 978-974-417-392-8จัดพิมพ์ในวาระ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2553 ในเล่มเนื้อหาสาระครอบคลุมสภาพสังคม เศรษฐกิจ การ
33
  Tell a Friend
รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์

รหัสสินค้า: 000424
ราคา 450.00 บ.
ปกแข็ง 154 หน้า ปีที่พิมพ์ 2554ISBN: 978-974-417-487-1ประกอบด้วยตอนสีดาหาย เผาลงกา พิเภษณ์ถูกจับจองถนน ประเดิมศึกลงกา นาคบาศ การจัดพิมพ์ครั้งนี้ทำโดยถ่ายจากต้นฉบับเดิม พระราชนิพนธ์ในรัชกา
33
  Tell a Friend
ประชุมหนังสือเก่า ภาคที่ 1-2

รหัสสินค้า: 000423
ราคา 450.00 บ.
ปกแข็ง 134 หน้า ปีที่พิมพ์ 2552ISBN: 978-974-417-971-5ประกอบด้วยเรื่อง ทำวัตร คำอาราธนากรรมฐาน ตำนานสร้างพระพุทธรูป คำตั้งสัจจาธิฐานต่อพระรัตนไตรย ฯลฯ
33
  Tell a Friend
ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

รหัสสินค้า: 000417
ราคา 450.00 บ.
ปกอ่อน 263 หน้า ปีที่พิมพ์ 2540จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
33
  Tell a Friend
วรรณวิจิตร ราชาธิราช-กากี

รหัสสินค้า: 000406
ราคา 250.00 บ.
ปกอ่อน 136 หน้า ปีที่พิมพ์ 2545ISBN: 974-084-522-3ชุดวรรณวิจิตร ราชาธิราช-กากี ภาพประกอบโดย อ.เหม เวชกร180
33
  Tell a Friend
วังลดาวัลย์

รหัสสินค้า: 000391
ราคา 550.00 บ.
ปกอ่อน 96 หน้าISBN: 974-825-906-4เรื่องราวแห่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวังลดาวัลย์ในฐานะพระตำหนัก ที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ความเป็นมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยแรกสร้าง ความเปลี่ยนแปลงท
33
  Tell a Friend
ตำนานสภากาชาดสยาม ตอนที่ 1-2

รหัสสินค้า: 000386
ราคา 350.00 บ.
ปกอ่อน 137 หน้า ปีที่พิมพ์ 2510ประวัติความเป็นมาของสภาอุณาโลมแดง ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็นสภากาชาดสยามและสภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดให้พิมพ์เน
33
  Tell a Friend


Total: 143:               
 
First    Prev 1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go