ร้านหนังสือมิตรสาส์น - จำหน่ายและรับซื้อหนังสือเก่า หนังสือสะสม หนังสือหายาก ติดต่อเรา 081-8743484 Line ID otoroman

บทความ

หนังสือประชุมพงศาวดารไทย

17-02-2553 00:30:25น.

หนังสือประชุมพงศาวดารไทย

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑
 • หนังสือพงษาวดารเหนือ
 • หนังสือพระราชพงษาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
 • หนังสือเรื่องครั้งกรุงศุโขไทยตามศิลาจาฤก
 • พงษาวดารเขมร
 • พงษาวดารพม่ารามัญ
 • พงษาวดาร ล้านช้าง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒

 • เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
 • พงษาวดารเมืองถลาง
 • พงษาวดารเมืองไทรบุรี
 • พงษาวดารเมืองตรังกานู
 • พงษาวดารเมืองกลันตัน

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔

 • พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับจุลศักราช ๑๑๓๖
 • พงษาวดารเมืองละแวก ฉบับสมเด็จพระนารายน์รามาธิบดี (นักพระองค์เอง)
 • พงษาวดารหัวเมืองมณฑลอิสาณ ฉบับหม่อมอมรวงษ์วิจิตร (ม.ว.ปฐม คเนจร ณกรุงเทพ )

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕

 • จดหมายเหตุจีน ว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ
 • ศักราชรัชกาลครั้งกรุงศรีอยุทธยาตามที่สอบใหม่
 • พงษาวดารลาวเฉียง ของพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)
 • พงษาวดารเมืองหลวงพระบาง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗

 • คำให้การจีนกั๊กเรื่องเมืองบาหลี
 • คำให้การเถ้าสาเรื่องหนังราชสีห์
 • คำให้การขุนโขลน เรื่องพระพุทธบาท
 • คำให้การนายจาด เรื่องเหตุการณ์ในเมืองพม่าเมื่อพระเจ้ามินดงทิวงคต

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๘

 • จดหมายเหตุโหร
 • จดหมายเหตุของจมื่นก่งศิลป์
 • พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด)
 • ปฐมวงษ์
 • โกษฐ

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๙

 • พงษาวดารเมืองเชียงรุ้ง
 • พงษาวดารเมืองไล
 • พงษาวดารเมืองแถง
 • พงษาวดารเมืองเชียงแขง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๐

 • ประวัติ ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช
 • ราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่าน

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๑

 • ประวัติพระยาดัษกรปลาส
 • พงษาวดารเมืองหลวงพระบาง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๒

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๓

 • ตำนานวังน่า
 • เทศนาบวรราชประวัติ
 • พระนามเจ้านายในพระราชวังบวร ฯ

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๔

 • คำให้การมะยิหวุ่นแม่ทัพพม่า
 • คำให้การพระมหาโค มหากฤช เรื่องเมืองพม่า

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๕

 • พงษาวดารเมืองพัทลุง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๖

 • พงษาวดารเมืองพระตะบอง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๗

 • ตำนานเรื่องเลิกหวยแลบ่อนเบี้ยในกรุงสยาม

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๘

 • จดหมายเหตุในแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์มหาราช

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๙

 • จดหมายเหตุหอสาตราคม
 • เรื่องเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ
 • จดหมายเหตุของเซอร์แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ขึ้นมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หว้ากอ

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๐

 • จดหมายเหตุเรื่องทางไมตรีในระหว่างกรุงศรีอยุทธยากับกรุงยี่ปุ่น

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๑

 • จดหมายเหตุเรื่อง เจรจาความเมืองระหว่างไทยกับพม่า

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๒

 • พงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๓

 • เรื่องตำนานการเกณฑ์ทหาร
 • เรื่องตำนานกรมทหารราบที่ ๔

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๔

 • จดหมายเหตุเรื่องปราบฮ่อ

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๕

 • เรื่องสถานที่แลวัดถุซึ่งสร้างในรัชกาลที่ ๔

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๖

 • เรื่องตำนานวังเก่า

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๗

 • เรื่อง ไทยกับฝรั่งเศสเปนไมตรีกัน ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ แปลจากภาษาฝรั่งเศส ของมองซิเออร์ ลันเย

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๘

 • พงศาวดารญวน
 • ประวัติพระนาบีมหะหมัด

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๙

 • อธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรป ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 • จดหมายเหตุ ของหม่อมราโชทัย ม.ร.ว. กระต่าย เรื่องราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ.๒๔๐๐

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๐

 • จดหมายเหตุของพระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค) เรื่องราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศส ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีระกา พ.ศ.๒๔๐๔

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๑

 • จดหมายเหตุเรื่องมิซชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม หมอ ดี บี บรัดเล แต่ง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๒

 • เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๑

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๓

 • บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรดิพระบาทสมเด็จ ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๔

 • ว่าด้วยหนังสือสัญญาค้าขายระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศส ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๕

 • จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๒

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๖

 • จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินพระเพทราชา ภาค ๓

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๗

 • จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินพระเจ้าเสือแลแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ ภาค ๔

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๘

 • จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินพระเจ้าบรมโกษฐ ภาค ๕

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๙

 • จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ กับครั้งกรุงธนบุรีแลกรุงรัตนโกสินทรตอนต้น ภาคที่ ๖

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๐

 • จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๑

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๑

 • จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๒

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๒

 • จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๓

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๓

 • จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๔

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๔

 • จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ ๕

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๕

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๖

 • จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ ๖

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๗

 • จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ ๗

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๘

 • จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ตอนที่ ๒ (ต่อจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๗)

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๙

 • จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช (ตอนที่ ๓ ต่อจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๘)

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๐

 • ตำนานเมืองระนอง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๑

 • จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๒

 • จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๓

 • พงษาวดารเมืองสงขลา
 • พงษาวดารเมืองนครศรีธรรมราช
 • พงษาวดารเมืองพัทลุง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๔

 • พงศาวดารและโบราณวัตถุสถานในเกาะชวา พระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสชะวา พ.ศ.๒๔๓๙

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๕

 • ว่าด้วยอังกฤษเข้ามาทำสัญญากับไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๖

 • เหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๗

 • โกศาปานไปฝรั่งเศส ภาค ๑

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๘

 • โกศาปานไปฝรั่งเศส ภาคที่ ๒

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๙

 • โกศาปานไปฝรั่งเศส ภาค ๓

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๐

 • โกศาปานไปฝรั่งเศส ภาค ๔

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๑

 • พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน
 • ตำนานสิงหนวติกุมาร

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๒

 • ทูตฝรั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓

 • เรื่องแก้คดีพระเจ้าปราสาททอง
 • ตำนานกรุงเก่า
 • อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๔

 • พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๕

 • พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๖

 • จดหมายเหตุรายวันทัพสมัยกรุงธนบุรี คราวปราบเมืองพุทไธมาศและเขมร
 • จุลยุทธการวงศ์
 • เรื่องพระร่วงสุโขไทย เป็นเรื่องแซกอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่า
 • เทศนาจุลยุทธการวงศ์ ว่าด้วยพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาโดยย่อ

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๗

 • เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ ๓

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๗-๒

 • จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ ๓ ตอนที่ ๑

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๘

 • จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ ๓ ตอนที่ ๒

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๙

 • เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ ๑

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๐

 • เมืองนครจำปาศักดิ์

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๑

 • พงศาวดารละแวก ฉะบับแปล จ.ศ. ๑๑๗๐
 • เรื่องเจ้าปทุมสุริยวงศ์
 • พงศาวดาร เขมรอย่างย่อ
 • ราชพงศาวดารญวน

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๒

 • ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๓

 • ทำเนียบข้าราชการนครสรีธัมราชสมัยราชกาลทิ ๒
 • พระประวัติสังเขปพระเจ้าขัตติยราชนิคม
 • ประวัติสังเขปเจ้าพระยาสุธัมมนตรีสรีโสกราชวงส์
 • เจ้าพระยานคร (เจ้าน้อย)
 • เจ้าพระยานคร (น้อยกลาง นะนคร)

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๔

 • กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเสด็จไปจัดราชการณ หัวเมืองลาวพวน

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๕

 • ปราบเงี้ยว ตอนที่ ๑

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๖

 • จดหมายเหตุของโยส เซาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดาในสมัยพระเจ้าทรงธรรม และ พระเจ้าปราสาททอง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๗

 • ประวัติศาสตร์ยูนนานและทางไมตรีกับจีน ของ เอมิล โรเชร์

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๘

 • ปราบเงี้ยว ตอนที่ ๒

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๙

 • จดหมายเหตุวันวลิต (ฉบับสมบูรณ์)

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๘๐

 • จดหมายเหตุฟอร์บัง

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๘๑

 • จดหมายเหตุ เรื่องการจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๘๒

 • พระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับบริติชมิวเซียม

ข้อมูลจาก  http://www.reurnthai.com/